Speciali programa įmonėms ir jų darbuotojams

Norint pasikeisti, paaugti ar patobulinti save, visų pirma, svarbu suvokti koks aš esu šiandieną, kaip aš jaučiuosi tame, kame esu (pvz.: darbe), kokios mano stipriosios pusės, ką aš pats asmeniškai noriu patobulinti.

Tai rimta ir kruopšti peržvalga. Tai sąmoningas susitikimas su savo realybe, savijauta, su savo vidine tiesa. Šis susitikimas reikalauja ne tik sąmoningo pasirinkimo, bet ir sąžiningumo su savimi ir kitais. Tai susitikimas su savimi ir atsivėrimas savo vidinei tiesai. Tam reikia drąsos ir atvirumo.
Todėl ši asmeninio tobulėjimo programa kiekvienam dalyviui gali būti  iššūkis. Iššūkis tame, kad iš žinančiojo pozicijos reikės pereiti į Mokinio poziciją. Mokinio, kuris nuoširdžiai ir atvirai dirbs su savimi. Šiame darbe – psichologijos praktikės vedamuose užsiėmimuose kiekvienas dirbs ties savo tema, tačiau dalijimasis savo patirtimi ir patyrimais užtikrins dar greitesnį ir efektyvesnį pokytį kiekviename.

Patyrimai stiprins 4 pagrindines darnaus vystymosi švietimo kompetencijas: mokymąsi mokytis, mokymąsi veikti, mokymąsi gyventi ir dirbti drauge, mokymąsi “būti”.

Siektinas rezultatas – didesnė savivertė, aiškus žinojimas, ko noriu ir kaip to pasiekti, pozityvus priėmimas savęs, savo talento pažinimas, kūrybinių resursų išlaisvinimas, geresnis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, gebėjimas sumažinti stresines situacijas, mokėjimas atsipalaiduoti. Turint tokio pobūdžio rezultatą, tikime esminiu pokyčiu, kuris palies visas sritis, tame tarpe ir savęs, kaip stipraus darbuotojo realizacijoje.

Neabejojame, kad ši asmeninio tobulėjimo programa bus ir didelis resursas kiekvieno dalyvio asmeniniame gyvenime ir darbe.

Užsiėmimų pagrindas – praktika (80 proc.praktikos ir 20 teorijos). Praktikos parinktos giluminiam savęs pažinimui iš skirtingų meno terapijos krypčių. Bus naudojama geštalto terapija, piešimo terapija, šokio ir judesio terapija, intuityvus dainavimas, kūrybinis rašymas, šeimos išdėstymų metodas, meditacijos, garso terapija, savirefleksija.
6 pagrindinės  temos (kiekvienai temai yra skiriamos 6 akademinės valandos, išskyrus 6-tąją). Viena jums svarbi ir pasirinkta tema gali būti naudojama, kaip tos dienos seminaro tema. Dvi temos – dvi dienos. Pokalbio su įmonės atstovo metu ieškoma, kas šiuo metu tikslinga ir svarbu pasirinktinai darbuotojų grupei.

I . Aš, kaip stiprus darbuotojas:

 1. Kodėl aš pasirinkau šią profesiją?
 2. Kaip man sekasi realizuoti save darbe?
 3. Kaip mane priima klientai ir kolegos?
 4. Koks mano kaip asmenybės paveikslas?
 5. Mano stipriosios ir silpnosios pusės.
 6. Kas man yra mano darbas šiandien?

 

II . Aš – asmenybė, žmogus. Kas aš ir koks aš? (Mokymasis mokytis)

 1. Mano vardo istorija.
 2. Mano gyvenimo scenarijus.
 3. Mano charakteris.
 4. Mano vertė ir vertybės.
 5. Mano talentai ir siekiai.
 6. Mano autoportretas.

III.  Aš ir kiti žmonės (mokymasis – naujai – bendrauti ir bendradarbiauti)

 1. Mano bendravimo stilius.
 2. Aš ir kiti.
 3. Kaip aš bendradarbiauju.
 4. Aš ir mano kolegos.
 5. Kaip mane mato kiti.
 6. Atgalinis ryšys iš dalyvių.

IV. Mano šešėlinė pusė (intensyvus šokio ir judesio terapijos formatas)

 1. Kas aš tikrai esu?
 2. Kas aš tikrai nesu?
 3. Šokame savo “ESU”.
 4. Šokame savo “NESU”.
 5. Interguojame “ESU” su “NESU”.
 6. Dalijamės patyrimais, savireflekcija.

V. Streso valdymas, meditacija, kūrybinė realaksacija (mokymasis Būti).

1. Kūno atpalaidavimo ir sveikatinimo būdai (2 val.)
2. Įvairių meditacijų praktikavimas (2 val.)
3. Garso meditacija ir intuityvus dainavimas (2 val.)

VI. Susitikimas su savo Dvasiniu Aš. (integruotas sokio ir judesio terapijos formatas – mokymasis veikti)

 1. Mano kūnas.
 2. Mano mintys.
 3. Mano jausmai.
 4. Mano Dvasinis Aš.
 5. Mano Solo šokis
 6. Šokis su savo Dvasiniu Aš.

Ši paskutinė tema reikalauja pasinėrimo, daugiau laiko ir tam tikros erdvės. Jį siūlyčiau turėti kaip išvažiuojamąjį/baigiamąjį savaitgalio seminarą (nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio popietės).

Apie Ramunę.

Asmeninė sesija darbuotojui, kurios metu darbinės kompetencijos bus labiau išryškintos, sutvirtės pasitikėjimas savimi, pasireikš kūrybinis mąstymas

Šios sesijos metu jūs gausite šias naudas:

 1. kūrybinę drąsą, 
 2. vidinę laisvę ir aiškesnį savo paties, kaip asmenybės suvokimą,
 3. aiškų, laisvą ir įvairiapusišką bendravimą su aplinkiniais,
 4. improvizacijas darbe, šeimoje ir gyvenime,
 5. išgirsite, ką sako kūnas, kaip suprasti signalus ir, kaip jam padėti,
 6. savo gyvenimo analizę ir scenarijus, kur esu, ko noriu, kas aš, tikslus ir siekius,
 7. aiškias ir suprantamas sudėtingų klausimų konsultacijas šeimos, darbo ir krizių atvejais,
 8. meilės sau, savo vertes, atrasite talentus ir stiprybes,
 9. santykių esmines korekcijas ir laimingo gyvenimo suvokimo patyrimus,
 10. dvasinio ugdymo ir patikrintas gyvenimo išminties žinias.


Sesijos metu bus naudojamos įvairios naujausių tyrimų technikos, kuriose gali būti naudojamas šokis, gongai (vibroakustiniai užsiėmimai), meditacijos, joga, konsteliacijos, psichologiniai pokalbiai, patyriminiai procesai, geštalto terapija ir kiti jau praktikoje naudojami ir efektyvūs procesai.

Šiose sesijose gali dalyvauti vienas žmogus, keli asmenys, grupė, darbo kolektyvas, šeima. Priklausomai nuo to, kas šiuo metu yra aktualu, spręstina ir naudinga.
Esant poreikiui, ar iškilusiems klausimams spręsti gali būti pasitelkiami papildomi asmenys, kurie kartu su Ramune, padėtų veiksmingiau išnagrinėti situaciją ir maksimaliai padėti ją išspręsti.

Planuojama sesijos trukmė iki keturių valandų, priklausomai nuo žmonių skaičiaus ir konkretaus poreikio.

Registracija tel. 8 687 18898 arba patyrimoratas@gmail.com 

Scroll to Top